szkolenia online przygotowywane są na życzenie

Środki na szkolenie

Jak sfinansować szkolenie? Oczywiście można użyć prywatne zasoby, albo zapytać swojego dziekana/kierownika o dofinansowanie,

ale można też dostać środki z programu Erasmus Plus – trzeba zgłosić się do swojego biura międzynarodowego / koordynatora programu Erasmus /
i zapytać o procedurę

Nasze miejsca  w 2023

Kalendarze szkoleń / finansowanie

kalendarz 2024

 szkolenie stacjonarne - 350 euro
(5 dni, 40 godzin)

 szkolenie online - 30-50 euro

  1. pl
  2. en
  3. es