Hinker Training Hub

 

Szkolenia stacjonarme odbywają się
cyklicznie:

Hiszpania - Cypr - Północna Macedonia - Polska

Specjalne potrzeby, zapytania - prosimy o kontakt:

jo.hinker@hinkerhub.pl 

Szkolenia online

- dla uczniów i studentów, ale nie tylko -  

Nigdy nie jest za późno

  1. pl
  2. en
  3. es

Szkolenia odbywają się na platformie
TEAMS oraz ZOOM

Oferta

Kalendarz 2023


Oferujemy szkolenia 
dla dydaktyków i administracji oraz studentów 

Rejestracja

# Podstawy badań rynku

dwa dni / 2x4-godz.

# Mnemo - techniki skutecznego uczenia się

jeden dzień / 5-godz.

Szkolenia stacjonarne

- dla dydaktyków i administracji -

# Róznorodność, stosunki międzykulturowe i komunikacja 

# Język angielski dla administracji uczelni i szkoły

# Umiejętności cyfrowe i skuteczność nauczania -
PowerPoint i Prezi dla dydaktyków

# Techniki wspomagające nauczanie i uczenie się
   – warsztaty dla dydaktyków